Välkomna

Den här bloggen är till för dig som arbetar med eller berörs av vård och omsorg av de mest sjuka äldre. äldre-sjukPå bloggen kan du läsa om vad som görs inom för gruppen mest sjuka äldre.

Här kommer vi att skriva om sjukdomar och annat som berör de äldre människorna. Vi ser bloggen där information och upplysning står i fokus. Med den här bloggen önskar vi föra en dialog med anställda inom vård och omsorg, anhöriga men även organisationer som företräder patienter och anhöriga. Men också med studenter som är på väg in i yrken inom vård och omsorg.

Alla inlägg här på bloggen är personliga. På den här bloggen kommer vi att skriva om forskning och utveckling. Vi vill visa upp allt det positiva utvecklingsarbete som pågår i kommuner och landsting. Vår förhoppning är att den här bloggen ska komplettera bilden av vård och omsorg för de mest sjuka äldre som vi ser i dagspress.

Gruppen de mest sjuka äldre

Sverige har en växande grupp äldre och de äldre lever allt längre och är friska allt längre upp i åren. Det är mycket positivt. Gruppen De mest sjuka äldre utgörs idag av knappt 300 000 personer. För att tillhöra gruppen mest sjuka äldre ska man vara 65 år eller äldre och ha omfattande behov av vård och omsorg. Med detta menas någon eller några av följande kriterier:

  • Multisjuklighet, minst tre diagnoser senaste 12 månaderna
  • Fler än 19 vårddagar eller tre inskrivningar i slutenvården
  • Fler än sju läkarbesök i öppen specialistvård
  • Äldre som bor permanent i särskilt boende
  • Har 25 timmar eller mer i hemtjänst per månad
  • De som bor i korttidsboende eller har assistans enligt lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS)