Inkontinens – 400 miljoner i världen är drabbade

I Madrid pågår nu en tvådagars konferens om inkontinens under namnet, GFI, Global Forum on Incontinence. Det är femte gången som denna konferens anordnas och i år riktar man sig speciellt till beslutsfattare eftersom man anser att inkontinens inte alltid är ett område som prioriteras. Många intressanta talare från hela världen är här och under gårdagen beskrevs väldigt väl hur inkontinens inverkar negativt på livskvaliteten för den drabbade, men även för anhöriga.

Inkontinens ökar med stigande ålder och idag räknar man med att det globalt är cirka 400 miljoner individer som är drabbade. Inkontinens, både urin- och avföringsinkontinens, är en sjukdom som många lider av i det tysta. Sjukdomen är både underrapporterad, underdiagnostiserad och underbehandlad.

Ett mycket angeläget inslag under gårdagen var den panel som bestod av personer som lider av inkontinens och som beskrev sin egen situation, bland annat en 50-årig kvinna som varit inkontinent sedan hon som 24-åring varit med om en mycket svår förlossning. Trots ett flertal operationer har hon inte blivit bra, men har nu lärt sig leva med sin sjukdom. En annan person i panelen, en 60-årig man, berättade att han i samband med en ryggoperation blivit både urin- och avföringsinkontinent. Inte heller han hade blivit förbättrad, men han hade fått hjälp av en uroterapeut att kunna hantera inkontinensen. För båda dessa personer utgör planering en mycket viktig del av livet – att flyga till Madrid kräver till exempel mycket stor planering och en mycket stor resväska, med flera ombyten och skydd.

Ett annat intressant inslag under konferensens första dag var att fokus även bör riktas på många av de kvinnor, både unga och äldre, som rapporterar problem med läckage under idrottsaktiviteter och därför undviker fysisk aktivitet. Även bland unga elitidrottare är inkontinens ett relativt vanligt problem. Ett annat observandum är att personer med inkontinens ofta undviker sexuell aktivitet på grund av rädsla för att läckage ska uppstå.

Australien är ett av de länder som arbetat strukturerat för att synliggöra inkontinens i samhället och hjälpa personer som lider av sjukdomen. Organisationen ”Continence Foundation of Australia”, som har stöd från australienska Socialdepartementet, arbetar för att förbättra omhändertagandet vid urin- och avföringskontinens. Barry Cahill, chef för organisationen, beskrev det arbete som de hittills genomfört och poängterade att en av de viktigaste uppgifterna för organisationen är att nå ut till alla berörda (advocacy). Detta ska göras genom att:

  • Arbeta med konsumenter, vårdprofessionella och industrin.
  • Förbättra och förenkla tillgång till kontinensvård.
  • Tillse att evidensbaserad information och kunskap sprids och används.
  • Stärka kapaciteten och kompetensen bland vårdpersonalen.

Organisationen koordinerar idag flera utbildningar som är riktade till allmänheten och genomför kommunikationskampanjer samt andra aktiviteter. Som exempel anordnar de ”Everybody’s Business”, möten som hålls runt om i landet för att öka förståelsen och kunskapen om inkontinens. De håller i ”World Continence Week”, ett arrangemang som under en hel vecka är dedikerad till inkontinens och som stöds av media och relevanta aktörers aktiviteter.  De ger också ut en tidning, ”Bridge magazine” med samma syfte.

Organisationen gör också ett flertal insatser som är riktade till de vårdprofessionella. Som exempel koordinerar de ”Everybody’s Business forums” för vårdpersonal runt om i hela landet. De anordnar en årlig vetenskaplig konferens om inkontinens. Ger ut ”The Australian and New Zealand Continence Journal”, vilket är en multidisciplinär peer reviewed-tidning för vårdpersonal. Via ”The National Continence Scholarship Program”, erbjuder man stipendier för vårdpersonal så att de kan besöka den nationella inkontinenskonferensen. De anordnar dessutom olika nivåer av nationellt ackrediterade utbildningar om inkontinens.

Som grädde på moset delar de också ut det årliga priset ”The Continence Carer of the Year Award” till en anhörigvårdare som vårdar någon med inkontinens. Vem som helst kan nominera och vinnaren får ett pris på 1000 australiensiska dollar, cirka 6000 svenska kronor.

Läs mer på: Inkontinens.se

http://www.continence.org.au/